Zorgpremie met tien euro verhoogd

Op Prinsjesdag 2022 werd er al bekend gemaakt dat de zorgpremie omhoog zal gaan in 2023. Zorgverzekeraar DSW komt traditiegetrouw als eerste en maakt de premie van 2023 bekend. 

De stijging 
De premie stijgt met 7,6%. Deze stijging is zo fors omdat de zorgkosten volgend jaar ook flink gaan stijgen. Dit komt onder andere door de stijgende lonen in de zorg en de vergrijzing. Deze kosten moeten natuurlijk betaald worden. Dit gebeurt dus door de verhoogde premie. 

Uitkomst DSW
De premie voor de basisverzekering bij DSW stijgt met € 9,75 naar € 137,50 per maand. Op jaarbasis is dit € 117,- meer dan in 2022.

Na de traditionele bekendmaking van DSW zullen andere zorgverzekeraars snel volgen. Deze zullen ongeveer in dezelfde lijn lopen als DSW. Dit kan verschillen per maatschappij. Sommige partijen schakelen hun buffers in om de premiestijging te beperken.