Arbeidsongeschiktheid; nog steeds vallen ondernemers en zzp’ers buiten de boot

Werknemers hebben, in tegenstelling tot zzp’ers en ondernemers altijd een sociaal vangnet wanneer er iets gebeurt waardoor zij niet meer kunnen werken. Als ondernemer of zzp’er valt u nog steeds buiten de boot. Dit kan soms voor pijnlijke financiële gevolgen zorgen. Als ondernemer wordt ervan u verwacht dat u zelf de klappen op kunt vangen bij een tegenslag. Daarvoor zou u, wanneer dit kan, een buffer op kunnen bouwen in tegenstelling tot werknemers die altijd recht hebben op een ZW- of WIA-uitkering. Denkt u nou, dit overkomt mij niet? 1 op de 4 ondernemers raakt arbeidsongeschikt. Genoeg redenen om in actie te komen.
 
AOV 
Volgens plan komt er vanaf 2024 een verplichte AOV voor ondernemers. Op dit moment zien veel zelfstandigen af van een AOV vanwege de kosten. Toch niet geheel onbelangrijk. Met een AOV beschermt u uw inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt. Op het loon van werknemers wordt voor de ZW en WIA zo’n 6% aan premies ingehouden. Daarnaast is de premie voor een AOV voor zelfstandigen fiscaal aftrekbaar. Een AOV is daarmee niet goedkoop maar in vergelijking geeft dit wel een reëel beeld. Er zijn daarbij ontzettend veel verschillende aanbieders wat betreft een particuliere AOV, iets wat de premie nog extra omlaag brengt.
 
Wat is de verplichting per 2024?
Er is een akkoord gekomen over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers. Het nieuwe kabinet moet hier ook mee akkoord gaan. In het kort het voorstel:
  • Een uitkering van maximaal het wettelijk minimumloon van € 1.650,- per maand (bruto)
  • Een inkomensafhankelijke premie. Gelimiteerd tot rond de € 200,- per maand (bruto)
  • Een verplichte wachttijd van minimaal een half jaar (voor de eerste uitkering)
De uitvoering hiervan komt in handen van het UWV. Voor zzp’ers die al een verzekering hebben of liever zelf verzekeren komt een vrijstelling.