Hypotheek checklist/stukkelijst

Wanneer je een hypotheek wilt regelen worden er een aantal belangrijke stukken gevraagd.
 
Verkort overzicht van de meest gevraagde stukken:

Loondienst:
Werkgeversverklaring
Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst
Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart
Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.


Ondernemer:
Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 
Overig:
·  Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift
·  Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs
·  Verkoopakte huidige woning
·  Kopie meest recente jaargave hypotheek
·  Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
·  Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
·  Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
·  Curriculum Vitae
·  Kopie lopende (levens-)verzekeringen
·  Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit
·  Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig)
·  Echtscheidingsconvenant
·  Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na
verbouwing